استفاده از اسلاید شو CAROUSEL در MVC

6/27/2016 MVC
2328

استفاده از Slide show  در وب سایتها بسیار رایج است و به راحتی میتواند نمای سایت را تغییر دهد . در میان نمونه های خود bootstrap  میتوان از CAROUSEL استفاده کرد ، د رحالت عادی اسلایدها به از سمتی به سمت دیگر میروند میتوان افکت fade  را جایگذین آن کرد

برای جایگزینی میتوان به این صورت عمل کرد

<div id="myCarousel" class="carousel slide carousel-fade" >
  <!-- Indicators -->
  <ol class="carousel-indicators">
    <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="0" class="active"></li>
    <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="1"></li>
    <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="2"></li>
    <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="3"></li>
  </ol>

  <!-- Wrapper for slides -->
  <div class="carousel-inner" role="listbox">

    <div class="item active">
      <img src="/Images/Sliders/1.jpg" alt="Chania" >
      <div class="carousel-caption">
        <h3>Chania</h3>
        <p>The atmosphere in Chania has a touch of Florence and Venice.</p>
      </div>
    </div>

    <div class="item">
      <img src="/Images/Sliders/3.jpg" alt="Chania">
      <div class="carousel-caption">
        <h3>Chania</h3>
        <p>The atmosphere in Chania has a touch of Florence and Venice.</p>
      </div>
    </div>

    <div class="item">
      <img src="/Images/Sliders/4.jpg" alt="Flower" >
      <div class="carousel-caption">
        <h3>Flowers</h3>
        <p>Beatiful flowers in Kolymbari, Crete.</p>
      </div>
    </div>
    
  </div>

  <!-- Left and right controls -->
  <a class="left carousel-control" href="#myCarousel" role="button" data-slide="prev">
    <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span>
    <span class="sr-only">Previous</span>
  </a>
  <a class="right carousel-control" href="#myCarousel" role="button" data-slide="next">
    <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true"></span>
    <span class="sr-only">Next</span>
  </a>
</div>

در خط اول ما carousel-fade را اضافه کرده ایم و در ادامه کد برای css  قرار داده ایم 

.carousel-fade .carousel-inner .item {
 opacity: 0;
 transition-property: opacity;
}

.carousel-fade .carousel-inner .active {
 opacity: 1;
}

.carousel-fade .carousel-inner .active.left,
.carousel-fade .carousel-inner .active.right {
 left: 0;
 opacity: 0;
 z-index: 1;
}

.carousel-fade .carousel-inner .next.left,
.carousel-fade .carousel-inner .prev.right {
 opacity: 1;
}

.carousel-fade .carousel-control {
 z-index: 2;
}

/*
WHAT IS NEW IN 3.3: "Added transforms to improve carousel performance in modern browsers."
now override the 3.3 new styles for modern browsers & apply opacity
*/
@media all and (transform-3d), (-webkit-transform-3d) {
  .carousel-fade .carousel-inner > .item.next,
  .carousel-fade .carousel-inner > .item.active.right {
   opacity: 0;
   -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0);
       transform: translate3d(0, 0, 0);
  }
  .carousel-fade .carousel-inner > .item.prev,
  .carousel-fade .carousel-inner > .item.active.left {
   opacity: 0;
   -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0);
       transform: translate3d(0, 0, 0);
  }
  .carousel-fade .carousel-inner > .item.next.left,
  .carousel-fade .carousel-inner > .item.prev.right,
  .carousel-fade .carousel-inner > .item.active {
   opacity: 1;
   -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0);
       transform: translate3d(0, 0, 0);
  }
}

برای نمایش زمان افکت بر روی سلایدها باید کد زیر را بعد از jquery  اضافه کرد.

 

 <script>
    $('.carousel').carousel({
      interval: 200 //changes the speed
    })
  </script>

البته نیازی به data-ride="carousel" نخواهد بود.