نمایش تصویر و به دست اوردن اندازه آن

7/12/2016 MVC
2480

برای اپلود تصویر از </input> استفاده میکنیم ، خوب به دنبال کدی میگشتم تا زمانی که با استفاده از input  عکس را انتخاب کردین آن را نمایش دهد و اگر اندازه آن موافق نبود پیغامی دهد که اندازه نا مناسب است.

برا اینکه بتوانیم تصویر را نمایش دهیم این کد را در view  نوشتیم

    <div class="form-group">
      @Html.LabelFor(model => model.Image, htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
      <div class="col-md-10">
        <input type="file" name="Image" id="Image" class="form-control" />
        <div style="direction: rtl">اندازه عکس 135X360</div>
        <img id="imgB" style="width: 50px">
        @Html.ValidationMessageFor(model => model.Image, "", new { @class = "text-danger" })
      </div>
    </div>

و در قسمت جا وااسکریپت نوشتم 

@section scripts
{
  <script type="text/javascript">
    $('input[name=Image]').change(function (ev) {
      var file = this.files && this.files[0];
      if (file) {
        var reader = new FileReader();
        //
        
        var img = new Image();

        img.src = window.URL.createObjectURL(file);

        img.onload = function() {
          var width = img.naturalWidth,
            height = img.naturalHeight;
          if (width!== 360 && height !== 135) {
            alert("اندازه تصویر نامناسب است ");
            return;
          } else {
            
            reader.onload = function (e) {
              $("#imgB").attr('src', e.target.result);
          }
          
        }
        }
        reader.readAsDataURL(this.files[0]);
      }


    });
  </script>
}

استفاه از Section  را هرگز فراموش نکنید چرا که باعث میشود کد شما در صفحه اصلی بعد از لینک jquery  اجرا شود و به یاد داشته باشید که section  در پارشیال ویوو(Partial view ) کار نخواهد کرد.