نصب دسکتاپ برای روی سرور دبیان How install desktop om debian server and connect with rdp

4/14/2023 MVC
470

سلام سرور دبیان داشتم و عموما با ssh به ان وصل میشدم داشتم فکر میکردم ایا میشود به سرور دبیان مانند ویندوز به صورت گرافیکی متصل شد برا ی همین شروع کردم به جستجو

 

در ابتدا باید xrdp را نصب کرد

sudo systemctl restart xrdp

بعد یکی از اینترفیس های مربوط به دسکتاپ لینوکس را نصب مبکنبم ، تعداد اینتر فیسها زیاد است و ترجیح من همون gnome هست

اما با این اینترفیس بالا اومد 

sudo apt install task-lxde-desktop

 

اگر بیش از یک ایتینترفیس را نصب کرده باشید با استفاده از دستور زیر میتوانید لیست انها را مشاهده و یکی ر انتخاب کنبد 

 

sudo apt-get install task-gnome-desktop

منبع انگلیسی  خطا ها

مطلب بعد اینکه بعد از نصب از طریق ویندوز متصل میشدم صفحه ابیو از طریف ابونتو وصل میشدم صفحه مشکی بود برا یهمین دو تغییر انجام داد 

اما اینکه در ادرس 

sudo nano /etc/X11/Xwrapper.config

این تغییر را دادم

allowed_users=anybody

مطلب دوم هم این دو ایزار

sudo apt install xserver-xorg-dev
sudo apt install libxfont-dev

را نصب کردم 

البته در جایی نوشته بود که این ابزار رو نصب کنبم و چون مربوط یه ورژن ۱۸ بود نصب نکردم

,و در انتها به صورت گرافیکی متصل شدم