اپدیت پکیجها و کامپوننت ها در MVC

9/4/2016 MVC
3712

زمانی که از ویژال استادیو برای ایجاد پروژه های asp.net/mvc  استفاده مکنیم بسته به ورژن ویژال استادیو و اپدیت آن یک سری از کامپوننت ها به صورت پیشفرض در پروژه ایجاد میشوند ،این فایلها و میتوانند شامل فایل های css و js و یا کاپوننتهای وابسته به مثل Owin و... باشد ، و با گذشت زمان ورژن جدید از آنها در سایت شرکتهای متناظر آپلود میشود. مثلا زمانی که با ویژال استادیو 2015 اپدیت 3 پروژه ای ایجاد میکنیم فایل jqoery  که در پروژه ایجاد میگردد 1.1.3  در صورتی که در حال حاضر در ورژن 3.0.0  آن در سایت jquery.com ایجاد گریده است. 

برای حل مورد ذکر شده راه حلهای متفاوتی وجود دارد ،برای مثال میتوان برای فایلهای front-end از Bower  استفاده رد و یا طبق انچه در ادامه خواهم گفت از nuget  برای ادامه کار استفاده کرد و یا همچنین از اپددی بصری خود ویژال استادیو استفاده کرد.

برای این کار کافیست در قسمت کنسول nuget  در خط فرمان بنویسیم 

update-package

 و پس از گذشت چند لحظه تا دقیقه کلیه پکیجها اپدیت میشوند .