اپدیت پروژه Angular

3/1/2020 Angular
1805

اپدیت پروژه Angular  یکی ا زدرسر های من شده هv بار که وبندوز عوض میکنیم و با ورژن جدید انگولار میاد و Angular  سیستم رو ارتقاء میدم، پروژه انگولار رو اجرا میکنم، پیغام میاد که ورژن Angular  سیستم از ورژن انگولار پروژه بیشتره، خوب همه مراحلی که میرم را براتون نوشتم شاید بعضی هاشون اصلا نیاز نباشه  

 

npm update --save 
npm update --save @angular/cli @angular/core
npm i --save bootstrap jquery popper.js chart.js animate.css ngx-toastr @laylazi/bootstrap-rtl
npm fund
npm cache clean --force   
npm install -g typescript@3.1
npm audit fix
ng update @angular/cli @angular/core --allow-dirty
npm install -save typescript@3.1