تغییر فونت در انگولار متریال angular material

3/4/2020 MVC
2287

پروژه ای ایجاد کردم با استفاده از angular material   در در ابن پروژه نیاز بود تا فونت رو به فونتهای فارسی مثل iransans  تغییر بدم 

برای این کار ابتدا فونتها را یه پوشه assets  اضافه میکنم 

در فایل style.سشسس این کد ها رو اضافه کردم

font-face {
  font-family: 'iransans-web';
  src: url('assets/fonts/iransans-web.eot');
  src: local('☺'), url('assets/fonts/iransans-web.woff') format('woff'), url('assets/fonts/iransans-web.ttf') format('truetype'), url('~/assets/fonts/iransans-web.svg') format('svg');
  font-weight: normal;
  font-style: normal;
 }
 @import '~@angular/material/theming';
 $custom-typography: mat-typography-config(
  $font-family: 'iransans-web'
 );
 @include mat-core($custom-typography);
 
html, body { height: 100%; font-family: 'iransans-web'!important;}
body { margin: 0; font-family: Roboto, "Helvetica Neue", sans-serif; }