List View در xamarin

1/16/2017 MVC Core
3325

 ListView  در اندروید یکی از مهمترین ویجتها یا ابزرا های قابل استفاده است، از یم لیت کوتاه از منو ها و یا لیست بلندی از کاربران ذخیره شده در گوشی همراه ، این ابزار یم روش ساده برای نمایش سطرهایی است که مبتواند سطرهای از پیش ساخته شده خود اندروید باشد و یا میتواند یک لیست از سطرهای اماده شده توسط کاربر و یا برنامه نویش باشد.

هر لیست ویوو شامل تعدادی از ایتمها است تا بتواند اطلاعات را به صورت سطرهای پشت سر هم نمایش دهد 

  • Rows قابلیت نمایش یک لیست از اطلاعات 
  • Adapter
  • Fast Scrolling
  • Section Index

 

ArrayAdapter<string> بسیار جالب و ساده است اما خیلی محدود ، و گاهی لازم است تا وضعیت نمایش آن به صورت سفارشی تغییر دهیم برا یان کار باید چهار ایتم زیر را override کنیم 

  • count  به کنترل میگوید چه تعداد row  یا سطر در اطلاعات وجود دارد.
  • GetView  برای برگرداندن یک view  برای هر سطر ، این متد برای ListView به عنوان یک پارامتر است برای ارسال اطلاعاتی که وجود دارد و یا غیر قابل استفاده است برای استفاده مجدد.
  • GetItemId به صورت پیشفرض شماره ستون را بر میگرداند اما میتوان هر نوع شماره طولانی نیز باشد.
  • [int] this برای بازگرداندن اطلاعاتی که وابسته هستند به یک سطر خاص