استفاده از structured data در سئو سایت در MVC

6/14/2017 MVC
2464

توی پنل webmaster  گوگل یک ایتم هست که در مورد کار آمدی آن برای سایت بسیار کنجکاو شدم برای همین به دنبال اطلاعاتی در مورد structured data گشتم، سایتهایی که کنم میکنند در seo سایت فقط از مزایای آن صحبت کرده اند و از استفاده ان در کجای وب سایت و چگونگی استفاده آن صحبتی به عمل نیومده ، استفاده از تگها را به سه روش پیشنهاد داد اند که در این صفحه به راحتی میتواند ببینید

میخواستم فرمت توصیه شده را در وب سایت jar.ir  نمایش بدم 

 

گوگل به تازگی برای structured data  توصیه به استفاده از json-dl کرده و اینکه این فرمت را در بالای صفحه قرار بدهیم به طور مثلا این فایل را سایتب که در بالا گفتم اضافه کردم 

 

<script type="application/ld+json">
    {
    "@@context": "http://schema.org",
    "@@type": "Organization",
    "url": "http://www.jar.ir",
    "contactPoint": {
    "@@type": "ContactPoint",
    "telephone": "+98-34-4434-4616",
    "contactType": "customer service"
    }
       }
  </script>

این اولین کدی است که من استفاده کردم و در test tools  گوگل هم چک کردم و مشکلی نداشت شاید بعدا این کدها را تغییر بدهم 

حال مشکلی داشتم که این اطلاعات را با از بانک اطلاعاتی بخوانم برای همین در مقاله بعدی به این موضوع خواهم پرداخت