استقاده ار پروژه ClassLibrary .netcore در پروژه .net 4.6

2/21/2018 MVC Core
2168

 

مشکلی که برخوردم این بود که برای پروژه آز دو پروژه دیگر استفاده کرده بودم که یکی از پروژه ها Class Library .net core 2  بود که از ان به ارجاع گرفته بودن برای پروژه wpf که با .net 4.6.1 استاند در حال پیاده سازی بود 

زمانی رفرنس از Class library  استفاده میکردم به پروژه wpf پیغام خطا دریافت میکردم که

 

targets 'netcoreapp2.0'. It cannot be referenced by a project that targets '.NETFramework,Version=v4.6.1'.


 

 

برای حل این اختلاف روی پروژه Class Library راست کلیک و گزینه Edit myproject.csproj  را انتخاب کردم و در آن در قسمت tagetframework  این تغییرات را اعمال کردم 

<PropertyGroup>
<TargetFrameworks>netcoreapp2.0;net461</TargetFrameworks>
<TargetFrameworkIdentifier Condition="'$(_ShortFrameworkIdentifier)'=='net'">.NETFramework</TargetFrameworkIdentifier>
<TargetFrameworkIdentifier Condition="'$(_ShortFrameworkIdentifier)'=='netstandard'">.NETStandard</TargetFrameworkIdentifier>
</PropertyGroup>