there was an error running the selected code generator object reference not set to an instance mvc core

4/13/2019 MVC
1963

پروژه mvc core  را که ایجاد کردم  و کلاسهای ایجاد بانک اطلاعاتی رادر پروژه ای ClassLibrary  گذاشتم 

در پروژه Razor  از  Scoffold ویژال استادیو استفاده کردم تا CRUD  را برای قسمت ادمین ایجاد کنم هر چه سعی کردیم با خطای 

there was an error running the selected code generator object reference not set to an instance mvc core مواجه شدم ، کلاس رو تغییر دادم و همچنین کدهای DbContext  را چندین بار مرور کردم اشکال خاصی نداشت تا اینکه این راه حل جواب داد

را حل:

  1. بسیتن ویژال استادیو 
  2. رفتن به پوشه
    1.  C:\Users\{User}\AppData\Local\Microsoft\VisualStudio\16.0_9cba581a   و پاک کردن فایلهای درون آن 
  3. پروژه را اجرا کردم و جواب داد.

این مورد برای بقیه ویژال استادیو ها هم باید کار آمد باشد 

ویژال استادیو من 2019 بود برای همین 16.0_9cba581a پوشه ای با این نام در آن وجود داشت ممکن است برای دیگر ورژنها این اعداد متفاوت باشند.