طراحی یک سبد خرید برای پروژه های برنامه نویسی

12/6/2021 MVC
451

یکی از الزامات یک پروژه برنامه نویسی استفاده از سبد خرید در پروژه است حال این مشکل فکر میکنم در سایتهای wordpress حل شده است و از قبل در قابلها طراحی شده و اماده است اما در طراحی UX  و در سایتهایی که برنامه نویسی میشوند، طراحی سبد خرید  در سایت الزامی است.

سناریو سبد خرید میتواند شامل:

1- مرور کلی فروشگاه آنلاین هست

2- اضافه کردن محصول به سبد خرید است

3- و چیزی که مهم است اینکه کاربر سبد خرید را ببینید و اگر دوست داشت محصولی به آن اضافه کند و یا از آن حذف کند

4- رفتن به صفحه ثبت نام و پرداخت است

 

مهم: همواره در طراحی سبد خرید خود بین نو اوری و راحتی کاربر با سبد خرید تعادل برقرار کنید. به این معنا که گاهی نوع اوری در طراحی سبد خرید وب سایت کار بسیار خوبی است اما نه تا آن حدی که پروسه ای که طراحی میکنید کاربر را گیج کند.