اپدیت gradle در پروژه های فلاتر

1/26/2022 Flutter
641

مشکلی که برام پیش اومد این بود که در پروژه جدید فلاتر زمانی که پروژه را اجرا میکنم خطا زیر را برای من نشان میداد

Exception in thread "main" java.util.zip.ZipException: zip END header not found
    at java.base/java.util.zip.ZipFile$Source.zerror(ZipFile.java:1581)
    at java.base/java.util.zip.ZipFile$Source.findEND(ZipFile.java:1476)
...

ماجرا بر ایم منوال است که gradle با ورژن فلاتر هم خونی نداشت یعین  متناظر با هم نبودند برای همین لازم بود تا تغییرات لازم رو اعمال میکرم 

در پوشه 'android/gradle/wrapper/gradle-wrapper.properties این تغیرات رو اعمال کنیم 

 dependencies {
    classpath 'com.android.tools.build:gradle:7.2'
    classpath "org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:$kotlin_version"
  }

و در فایل android/build.gradle 

distributionUrl=https\://services.gradle.org/distributions/gradle-7.3.3-all.zip

و برای اینکه این اطلاعات رو با هم تنظیم کنید از این جدول استفاده کنید