استفاده از لیست استانهای کشور در MVC

2/19/2016 MVC
2193

یکی از کارهایی که در برنامه ها انجام میدم استفاده از لیست باز شو نام استانها است،

برای همین میتوانید از نام استانها در seed  پروژه استفاده کنید در این قسمت نام استانها را قرار دادم فقط باید در seed  که در migration  قرار دارد past  کنید.

این قسمت متن مربوط به کد نام استانها جهت  past  در seed  برنامه هست و فقط لازم است پس از past  کد update-database  را در کنسول nuget  اجرا کنید.

context.Provinces.AddOrUpdate(
        p=>p.Name ,
      new Province { Name = "آذربایجان شرقی" },
      new Province { Name = "آذربایجان غربی" },
      new Province { Name = "اردبیل" },
      new Province { Name = "اصفهان" },
      new Province { Name = "البرز" },
      new Province { Name = "ا یلام" },
      new Province { Name = "بوشهر" },
      new Province { Name = "تهران" },
      new Province { Name = "چهار محال و بختیاری" },
      new Province { Name = "خراسان جنوبی" },
      new Province { Name = "خراسان رضوی" },
      new Province { Name = "خراسان شمالی" },
      new Province { Name = "خوزستان" },
      new Province { Name = "زنجان" },
      new Province { Name = "سمنان" },
      new Province { Name = "سیستان و بلوچستان" },
      new Province { Name = "فارس" },
      new Province { Name = "قزوین" },
      new Province { Name = "قم" },
      new Province { Name = "کردستان" },
      new Province { Name = "کرمان" },
      new Province { Name = "کرمانشاه" },
      new Province { Name = "کهگیلویه و بویر احمد" },
      new Province { Name = "گلستان" },
      new Province { Name = "گیلان" },
      new Province { Name = "لرستان" },
      new Province { Name = "مازندران" },
      new Province { Name = "مرکزی" },
      new Province { Name = "هرمزگان" },
      new Province { Name = "همدان" },
      new Province { Name = "یزد" }