محدودیت در نمایش تعداد کلمات

2/19/2016 MVC
2426

در جدولها و یا عنوان مطالب و یا صفحه اول وب سایتها  گاهی لازم میشود تا کل مطلبی که از بانک اطلاعاتی خوانده میشود نمایش داده نشود و عموما در ادامه از دکمه "بیشتر " استفاده میکنیم من هم از این کد برای این کار استفاده میکنم .

 

با استفاده از این کد میتوانید در نمایش اطلاعات محدودیت ایجاد نمایید و در انتها از دکمه "بیشتر " بریا هدایت کاربر به صفحه ای که کل مطالب را در بر میگیرد استفاده کنید.

@helper Truncate(string input, int length)
{
if (input.IsEmpty())
{
    @Html.Raw("")
}
else { 
if (input.Length <= length)
{
    @Html.Raw(input)
}
else
{
  @Html.Raw(input.Substring(0, length))<text>...</text>
  }
}
}

این کد را بهتر است در بالای صفحه ای که قرار است محدودیت اعمال کنیم past کنیم.

و برای نمایش هم میتوانید از این کد استفاده کنید.

<td>
    @Truncate(item.E_Text,200)
      @*@Html.DisplayFor(modelItem => item.E_Text)*@
</td>

همانطور که میبینید DisplayFor را غیر فعال کرده ام.

این کد قبلا در وبلاگ شخصی  گذاشته  ام که برای تکمیل این سایت تکمیل کرده ام