استفاده از تصویر به عنوان لینک

3/4/2016 MVC
2246

به صورت پیش فرض لینک ها در MVC  به استفاده از actionLink  تولید میشود,و متنی است که کاربر با کلیک بر روی آن به صفحه مورد نظر هدایت میشود . اما گاهی لازم داریم تا تصویر به صورت لینک عمل کند، به این معنی که روی تصویر کلیک کنیم و به صفحه خاصی نتقال پیدا کنیم.

استفاده از تصویر یا لوگو با قابلیت کلیک کردن 

 <a href="@Url.Action("Index","Home")" >
                    <img src="@Url.Content("~/images/logo.gif")" style="width:90px; />
 </a>

اما یه ایراد داره با توجه به اینکه متن در کد داریم زمانی روی تصویر کلیک میکنیم یه نمایی از دکمه نمایش داده میشود