خطا در زمان ایجاد پروژه در اندروید استادیو

3/14/2016 MVC
1518

در ورژن 1.5.1 اندروید برای ایجاد اولین پروژه خطاهای زیادی پی آمد یکی از این خطا ها 

Rendering Problems Exception raised during
  rendering:
  com.android.ide.common.rendering.api.LayoutlibCallback.getXmlFileParser(Ljava/lang/String;)Lorg/xmlpull/v1/XmlPullParser;

بود ،

خطای Rendering Problems Exception raised during rendering: برای تنظیم لایه استفاده شده در اندروید است و

برای حذف این خطا لازم است تا از نوار بالای Design روی Android version to use when rendering layout in IDE قسمت API 23:Android 6.0 را علامت بزنید.