عملکرد preload در زمان استفاده از gorm در گولنگ

11/9/2022 Go(golang)
708

در حال ایجاد رابطه one to many در گولنگ بوده که با عبارت db.preload برخورد  کردم، خوب برای من که از #C کوچ کردم به go با این اصطلاح آشنا نبودفکر میکردم شاید هم در سی شارپ همچین عبارتی باشد اما در ارتباط ها و در زمان نوشتن query به این عبارت بر نخورده بودن 

با بررسی مستنداتش بالاخره گرفتم که این همان عبارت includ توی سی شارپ هست و در این لینک عالی توضیح داده حتی دوستانی که در سی شارپ includ رو مشکل دارن این مثال عالی کمک میکنه