خطا در حالت دیباگ Chrome Uncaught TypeError: Cannot set property 'unobtrusive' of undefined

3/21/2016 MVC
3121

برنامه نویسان عموما برای دیباگ کردن برنامه ها از ابزار های زیادی استفاده میکنند یکی از ابزارها که در مرورگر ها وجود دارد inspect است ، میشود خطاهای بعد از اجرا را در مورد css و کدهای javascript  در قسمت inspect  مرورگر دید،

 

برای خطای Uncaught TypeError: Cannot set property 'unobtrusive' of undefined در اینترنت جستجو کردم ، و راه حل آن استفاده از CDN بود اما اگر تمایل دارید اخرین ورژن CDN  را در یان مورد استفاده کنید میتوانید اخرین ورژن را از این لینک ببینید.

http://www.asp.net/ajax/cdn

و برای این خطا میتوان از این CDN  ها استفاده کرد

    <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validate/1.14.0/jquery.validate.min.js"></script>
    <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validate/1.14.0/additional-methods.min.js"></script>

لازم به ذکر است که این CDN  ها را حتما بعد از JQuery  اضافه کنید.

و بهتر است در پایان Layout_ اضافه کنید