پکیجهایی که من برای برنامه های گولنک (golang) استفاده میکنم

12/10/2022 Go(golang)
335

چند روز قبل برای توی یکی از گروه ها بحث داغی در مورد استفاده از پکیج ها در زمان توسعه نرم افزار ها بود جالب بود عقیده بعضی بر این هست که نباید از پکیجها در برنامه استفاده کرد و ز سویی دیگران میگویند نباید چرخ را دوباره اختراع کرد و استفاده از پکیجها باعث ایجاد برنامه گاهی با عملکرد بالاتر میشود و به توسعه هنده وت میدهد که بیشتر بر منطق برناه تمرکز کند 

 

خوب حال با این اوصاف من از برنامه های که استفاده میکنم و سعی میکنم کامل ترش کنم به این صورت است

echo  یک پکیج عالی برای route , ... در گولنگ البته سازنده ها ان را  در دسته فریم وورک framework نهاده اند

go get github.com/labstack/echo/v4

gorm یک پکیج دیگر برای گولنک بیشتر شبیه ORM در برنامه های #C  برای ارتباط بابانک اطلاعاتی به کار  میرود برای نصب 

        

go get -u gorm.io/gorm

البته برای  اتصال به بانکهای اطلاعاتی مختلف درایو های مختلف نیز دارد که باید به پروژه اضافه شود

modd  پکیجی برای رد گیری تغییر در فایل های برنامه و اجرای کدها بعد از تغییر برنامه،  البته برای اجرا   نیاز به فایل config خواهید داشت

در ابتده لازم است تا modd را با دستور زیر به پروژه اضافه کنید 

 go get github.com/cortesi/modd/cmd/modd

و برای استفاده از ردیگیری  modd لازم است تا 

  1. فایل کانفیگ را به برنامه اضافه کنید 

         فایلی به نام modd.conf  را در پروژه ایجادکنید و این خط کد را اضافه نمایید

**/*.go {
    prep: go test @dirmods
}

       2. برای اجرای برنامه از دستور modd استفاده کنیددر پروژه های معمولی go از دستور go run . استفاده میکریدم اما میتوانید برای استفاده از قابلیت رد گیری تغییر در فایلهای پروژه از دستور modd استفاده کنید