دستورات ionic برای پروژه ای جدید

12/15/2022 ionic
668

خوب فلاتر و ایونیک هر کدوم مزایا و  معایب خودشون رو دارن تصمیم گرفتم برم سراغ Ionic چرا که انگولار فریم ورک خوبی برای من در کار با وب بود، ایجاد و اجرای یک پروژه ionic را با دستورات اینگونه به کار گرفتم:

من از ادیتور vscode استفاده کردم در محیط لینوکس 

از ملزومات نصب cordova است 

npm install -g ionic cordova

البته دقت داشته باشید که قبلا nodjs را نصب کرده باشید 

 

برای ایجاد پروژه جدید با انگولار 

ionic start {project-name} blank type=angular

که {project-name} نام پروژه و blank یکی از سه نوع پروژه ای است که میتوانید در ionic-angular ایحاد کنید

ionic cordova platform add ios
sudo npm i -g cordova-res
ionic cordova platform add android
ionic cordova platform add browser
ng add @ionic/cordova-builders
sudo npm i -g native-run

همچنین اگر نگاه کنید پوشه www خالی اسا و برای چک کردن پروژه در مرورگر مینواتید این دستور را احرا کنید تا کامپوننت های لازم در پروژه نصب شوند 

ionic cordova emulate browser

اگر در زمان اجرای این دستور با خطا مواجهه شدید دستور 

ng add @ionic/cordova-builders

را اجرا کنید تا پکیج ان به پروژه اضافه شود

برای اجرای پروژه ionic در مرورگر میتوان از 

ionic serve

استفاده کنید و در صورتی هم که بخواهید در lab مربوط به ionic اجرا کنید 

ionic serve -l

را استفاده میکنیم که در صورتی که برای اولین بار باشد lab را بر روی سیستم شما با استفاده از npm نصب خواهد کرد و نیازی نیست شما کار خاصی انجام دهید.

برای اجرای پروژه خطایی داشتم 

 در root سیستم عامل sdk مبنی بر اینکه sdk مربوط android قابل استفاده نیست بسیاری این دستور را پیشنهاد میدهند اما قابل خطا همچنان پا برجا بود

ANDROID_SDK_ROOT=/home/{user}/Android/Sdk

برای همین فایل profile. در پوشه home را بازکردم و این همه خط کددر پایان فایل  اضافه کردم

export PATH=${PATH}:/home/ariel/Android/Sdk
export PATH=${PATH}:~/Android/Sdk
export ANDROID_HOME=~/Android/Sdk
export ANDROID_SDK_ROOT=~/Android/Sdk 

،‌زمانیکه تغییرات در فایل profile, یا profile_bash ایجاد میکنیم لازم استا تا دستور 

 

source /.profile 
or 
source /.profile_bash

را احرا کنیم با اینکه بدون خطااحرا میشد باز خطا در مرود android sdk پایدار بود به همین دلیل هین همه path  به پروژه اضافه کردم 

بعد خطایی مبنی بر gradle ایجاد شد

ANDROID_SDK_ROOT=/home/{user}/Android/Sdk (recommended setting)
ANDROID_HOME=/home/{user}/Android/Sdk (DEPRECATED)
Using Android SDK: /home/{user}/Android/Sdk
Could not find an installed version of Gradle either in Android Studio,
or on your system to install the gradle wrapper. Please include gradle 
in your path, or install Android Studio
CordovaError: Could not find an installed version of Gradle either in Android Studio,
or on your system to install the gradle wrapper. Please include gradle 
in your path, or install Android Studio
  at module.exports.check_gradle (/home/{user}/Documents/chichaki/ionic/chichaki/node_modules/cordova-android/lib/check_reqs.js:117:27)
  at ProjectBuilder.prepEnv (/home/{user}/Documents/chichaki/ionic/chichaki/node_modules/cordova-android/lib/builders/ProjectBuilder.js:270:27)
  at module.exports.run (/home/ariel/Documents/chichaki/ionic/chichaki/node_modules/cordova-android/lib/build.js:171:20)
  at /home/{user}/Documents/chichaki/ionic/chichaki/node_modules/cordova-android/lib/Api.js:245:43
  at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
[ERROR] An error occurred while running subprocess cordova.

ف. ش . ن رشن بود تا در صورت لزون فایلهای gradle را دانلود کند اما نمدانستم باید کاری کرد تا لخخلمث اجازه دانلود را بدهد با اینکه بیش از دو ساعت وقت گرفت بعد با تغییر ip و امکان دانلود glradle این مشکل حل شد.

برا اجرای پروژه بر روی شبیه ساز که از android studio گرفته شده:

ionic cordova run android --verbose --stacktrace