خطا Value cannot be null. Parameter name: value

5/4/2016 MVC
2638

عموما توی این مدت خطاهایی که خود MVC  نشان میدهد بسیار کار آمد بوده و خطاها به مکانی که خطا اتفاق می افتد اشاره دارند.

امروز به خطایی برخوردم که خیلی زمان برد، تمامی فیلدها رو چک کردم از Bearkpoint  استفاده کردم اصلا وارد Controll نمیشد ، 

خطا در بالای صفحه نمایش داده میشد به این صورت

Value cannot be null.
Parameter name: value

اما ایراد از کجا بود تمامی فیلدها int  بانک اطلاعاتی و را nullable  کردم اما باز هم خطا داشتم ، استفاده از Breakpoint  هم جواب نمیداد چرا که اصلا وارد کنترل نمیشد .

پس ازز بررسی به این نکته رسیدم ، در ViewModel به دلیل استفاده از DataAnnotations ها و خالی گذاشتن یکی از انها این خطا رخ میداد.

        [Display(Name = "")]
        public int Amount { get; set; }