استفاده از badge در منو پروژه MVC

5/5/2016 MVC
2413

استفاده از badge در بوت استرپ با استفاده از مثالهای ان به خوبی توضیح داده شده است اما توضیخ در باره استفاده از ان در rozar  دیدم که اینجا مینویسم و در مطلب بعدی توضیح خواهم داد به چه صورت اطلاعات را از کنترل دریافت و به منو که در Layout_  هست بفرستیم.

راه حلی که میشد badg و اطلاعات آن را با استفاده از Rozar  در MVC  نمایش داد به این صورت بود.

 <li>
    <a href="@Url.Action("Index", "Home", new { postType = "Android" })">
      اندروید <span class="badge">12</span> 
    </a>
  </li>