نصب Install OpenConnect Ubuntu

3/17/2023 MVC
872

برای نصب open connect روubuntu این ادرس بیشتر به کار من امد 

https://dixmata.com/install-openconnect-ubuntu/

نصب open connect بر روی ubuntu

آٔدرس