نصب مورد نیاز ها اندروید SDK

6/3/2016 MVC(en)
2768

در هر مبحث آموزشی برای نصب SDK  یک سری توصیه میکند تصمیم گرفتم  در هر مبحث هر تعداد را که توصیه میکند اینجا بنویسم تا ببینم در انتها کدام کامل تر خواهد بود ، و این مطلب را کامل تر خواهم کرد.

 

توی این سری ویدئو توصیه میکند برای نصب SDK  ورژن 19 را یا kitkat را توصیه میکند

  • SDK Platform
  • Intel x86 Atom SystemImage
  • sources for android SDK

و از قسمت Extras 

  • intel x86 Emulator  accelerator (HAXM...)

و بعد از آن در این سری این سری آموزش که بر روی مک اموزش بوده توصیه میکند که به مکان xtras رفته و دو فایل روی پوشه را نصب کنیم.

 در حالت Basic  نمیتوان از سرویسهای گوگل مانند maps و یا payment  استفاده کرد برای استفاده ازآن باید google Apis (x86 system image)، البته این مطلب سرعت emulator  را کند تر خواهد کرد و اگر نیاز ندارید بهتر است نصب نفرمایید.