تئوری manifest در اندروید استادیو

6/3/2016 MVC
2535

اندروید منیفیست علاوه بر اکتیویتی ها شامل کمپوننت هایی نیز میباشد.

 

شامل :

  • services این کامپوننت در بک گراند برنامه کار خواهد کرد بدون استفاده از UserInterface
  • reseiver این کمپوننت برای دریافت پیامها و ارسال به کاموننت ها
  • providers مهیا کردن برنامه های خارج از اپلیکشین

همچنین دسترسی ها نیز در Manifest  باید تنظیم شوند. به این معنی که برنامه هیچ دسترسی نخواهد داشت مگر اینکه مستقیم در manefist  تعریف شده باشد. برای مثال اگر نیاز باشد دسترسی به اینترنت داشته باشیم باید در manefist  تعریف کنیم. , و کاربر زمان نصب اجازه این دسترسیها را خواهد داد.

لیست دسترسی ها در این ادرس است http://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html

localosation from GSM and Wifi ACCESS_COARSE_LOCATION
Accurate WIFI ,GPS,GSM ACCESS_FINE_LOCATION
informaition about network connection ACCESS_NETWORK_STATE
making call phone CALL_PHONE
camera CAMERA
internet INTERNET
sending, reciving SMS message SEND_SMS,RECIVE_SMS