حذف نشانگرهای مربوط به عدد از textbox در MVC

6/20/2016 MVC
2591

زمانی که در codeFirst  برای یک فیلد اتربیوت datetime  را تعریف میکنید در ویوو مربوطه که با استفاده از Scaffolding ایجاد میشود دو عدد نشانگر رو به بالا و رو به پایین نمایش داده میشود که با فشردن هر کدام یک عدد کم و یا زیاد میشود .

برای فیلدهای عددی که کاربر ازمقدار کم استفاده میکند، این نشانگر ها مفید میباشد اما زمانی که قرار باشد مثلا ارقام مربوط به قیمت را وارد کند که مضربی از هزار باشند این نشانگر ها ممکن است کاربر را به اشتباه بیندازد .

برای  حذف نشانگرها از Textbox  و یا input  میتوان به راحتی این css را نوشت.

 input[type=number]::-webkit-inner-spin-button, 
input[type=number]::-webkit-outer-spin-button { 
    -webkit-appearance: none;
    -moz-appearance: none;
    appearance: none;
    margin: 0; 
}