انچه یاد میگیرم

به اشتراک میگذارم

Connection string in mvc Core

در ویژال استادیو 2017زمانی از MVC core  برای پروژه استفاده میکنید شاید نیاز داشته باشید تا connection string  را تنظیم کنید تا به sql server  که روی سرور دارید وصل شوید برای این فرمت کانکشن را بهتر است به صورت مناسب تغییر دهیم

Route در MVC

مباحث اولیه route در  بسیاری از کلاسهای MVC و یا کتابها توضیح داده شده است ، اولین روت تعریف شده که در پوشه App_Start و در کلاس RouteConfig.cs  قرار گرفته است بدین صورت است 

 routes.MapRoute(
        name: "Default",
        url: "{controller}/{action}/{id}",
        defaults: new { controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional },
        namespaces: new[] { "NewSunn.Controllers" }
      );

نام آن Default  در نظر گرفته شده و پارمتر های url  به صورت Controller/ action/ id  در نظر گرفته شده است در قسمت تعریف پیشفرض ها نیز Id  به صورت اختیاری در نظر گرفته شده است .

قسمت مربوط به namespaces  برای این است که ما Area  به سیستم اضافه کرده ایم و دو اکشن و ویوو  هم نام در پروژه، یکی در روت و یکی در قسمت Area  در نظر گرفته شده و برای عدم ادغام ، قسمت namespaces  اضافه شده است.

 

seed در ستون Id مربوط به دیتا بیس در Codefirst

برای یک پروژه نیاز داشتم تا اولین رکوردی که وارد بانک اطلاعاتی میشود از Id  غیر از 1 مثلا 10 شروع شود، با توجه به اینکه ازCodefirst  استفاده میکردم به دنبال ایتمی میگشتم تا آن را در همان Model  اعمال کنم اما متاسفانه این امکان در Codefirst وجود ندارد.

نمایش اطلاعات دو ستون در یک لیست باز شو

تصمیم گرفتم نام و نام خانوادگی را در یک لیست باز شو نمایش دهیم، با استفاده از ViewModel میتوان این چنین کرد اما میخواستم با همان Model انجام دهیم 

AutoCopmplate در TextBox

برای جستجوی مشتری نیاز داشتم تا زمانی که کاربر ابتدای نام خانوادگی را جستجو میکند تمامی نامهای خانوادگی متناسب با آن به صورت لیستی باز شو نمایش داده شوند

لیست بازشو وابسته به هم در MVC

نیاز داریم تا با انتخاب استان نام شهرستانهای متناظر با آن نیز مشاهده شوند

در بسیاری از صفحات نیاز داریم تا با تغییر یکی از ایتمهای لیست باز شو لیست باز شو مرتبط با آن (مثلا ارتباط بین لیست باط شو استان و در مقابل لیست باز شو شهرستانهای متناظر) به روز شود. از طریق jquery و یا ajax میتوان با تغییر ایتمهای لیست اول اطلاعات مربوطه را از بانک اطلاعاتی دریافت کرد. و در لیست باز شو دوم ریخت.

 

 

استفاده از jquery در partialview

jquery  در mvc  با رفرنس دادن از طریق bundle  به راحتی صورت میگیرد و از طرفی به دلیل اینکه کدهای jquery  نوشته کاربر پس از رفرنس jquery  قرار بگیرد از{}section scripts@ تا قطعه کد نوشته شده که نیاز به فایل jquery  دارد، بعد از آن قرار گیرد.

 

چگونه با استفاه از linq ایتمها را چند تا چند تا جدا کنیم

برای نمایش دستهای محصولات مصلا 3 محصول اول و سه محصول دوم به دنبال کد خاصی میگشتم . 

استفاه از Xamarin.Android.Support.v7.AppCompat در زامارین

برای پروژه که در زامارین از روی فیلمی در youtube استفاده میکردم توصیه شده بود از Xamarin.Android.Support.v7.AppCompat  به عنوان کامپوننت استفاده کنم . زمانی که این کامپوننت را اضافه کردم خطایی دال بر عدم امکان استفاده  از این کامپوننت و نیاز به پیفرض هایی داشت ، 

علی رغم بستن و دوباره بازکردن ویژال استادیو باز هم امکان استفاده از این کامپوننت وجود نداشت.

 

نمایش اطلاعات در یک SVG طراحی شده

استفاد هاز SVG  برای طراحی وب دارای مزایا و معایبی است ، در ایم مطلب قرار نیست در این خصوص صحبت کنیم ، در یک پروژه قرار بود قیمت یک کالا در درون شکل نا منظم هندسی نمایش داده شود و این شکل هندسی برای تمامی محصولات یکسان بود اما قیمت محصولات تک تک از بانک اطلاعاتی خوانده میشد برا یهمین نیاز بود با در نظر گرفتن واکنش گرا بودن SVG  ها اعداد را در در درون آن ها جایگذاری کنم